Het Witte Bos

Het Witte Bos initieert transmediale projecten op het snijvlak van journalistiek, kunst en maatschappij. Een project bestaat altijd uit verschillende activiteiten die elkaar aanvullen en versterken. En het persoonlijk perspectief staat bij elk project centraal. Echte verhalen van echte mensen die iets te vertellen hebben. Het Witte Bos werkt bij elk project samen met maatschappelijke organisaties, overheid of instellingen om een onderwerp te laten landen waar het nodig is. Zo hebben onze projecten daadwerkelijk impact en effect.

Organisatie

Stichting Het Witte Bos is in 2013 opgericht heeft als missie om onderbelichte maatschappelijke kwesties onder de aandacht te brengen. De missie is geslaagd als onze verhalen echt het verschil weten maken. We initiëren zelf projecten gefinancierd door fondsen of werken in opdracht als de thematiek aansluit.

Het FAS-project

Wat in 2009 begon als een zuiver journalistiek initiatief groeide in de loop van de jaren uit tot een transmediaal project dat nog steeds voortduurt. Belangrijk onderdeel vormt het uitgebreide foto- en verhalenboek FAS-kinderen. De website is de plek waar alle onderdelen samenkomen. Op de site staan filmpjes van kinderen met FAS en hun ouders die tevens zijn verwerkt in een gridfilm die veelvuldig wordt gebruikt tijdens lezingen op congressen en bij instellingen. Tijdens het dagboekproject werkten dertig kinderen samen met een maatje aan een fotodagboek over hun leven. Er zijn grote exposities georganiseerd, onder andere in Melkweg Galerie in Amsterdam en kleine exposities bij kinderen op school. Dit project is afgerond in 2022. Lees meer.

FAS 2025

Mila , Isiah , Lorenzo, Marcella en Jasmijn zijn vijf kinderen die deel uitmaakten van het FAS-project. Om hun ontwikkeling te laten zien en het verhaal over FAS nog verder uit te diepen, zullen we hen in het project FAS 2025 nog tien jaar volgen. Dit project bestaat onder andere uit veel nieuwe verhalen, veel bijeenkomsten voor lotgenotencontact, een participatieproject voor dertig kinderen, exposities, lezingen en veel social media. In 2017 en 2018 worden op een groot aantal relevante HBO-opleidingen gastcolleges georganiseerd, samen met de kinderen en volwassen met FAS en hun ouders. In 2018 wordt een project gestart rond de moeders van kinderen met FAS. Dit project is afgerond in 2022. Lees hier meer.

Waanzinnige Verhalen

Het project Waanzinnige Verhalen is een maatjesproject. Het biedt volwassenen met FAS de mogelijkheid om hun verhaal te vertellen. De levensverhalen van deze mensen zijn zonder uitzondering een opeenstapeling van gekke en bijzondere gebeurtenissen. Alle deelnemers zijn gekoppeld aan een professionele schrijver, journalist, dichter, cartoonist, rapper of muzikant. Samen met hun schrijfmaatje zetten de FAS’ers hun verhaal op papier. Alle verhalen zijn gebundeld in een boek. Lees hier meer.

Beroepsgroepencampagnes

Het Witte Bos heeft als doel om alle beroepsgroepen die direct of indirect te maken hebben met de alcoholpreventie tijdens de zwangerschap en met de signalering en begeleiding van FAS-kinderen te informeren. Zo ontvingen alle verloskundigen van Nederland het informatiepakket ‘Eén glaasje mag toch wel’, het boek FAS-kinderen, een E-learning en een magazine. Aangezien FAS binnen pleegzorg tien keer zoveel voorkomt als daarbuiten, hebben we een project opgezet waarbij alle pleegouders ansichtkaarten met informatie ontvingen en alle pleegzorginstellingen boeken en een informatiepakket. In 2016 ontvingen alle kinderartsen, gynaecologen, huisartsen en kinderpsychiaters van Nederland het boek 0%, Alcohol en zwangerschap.

Alles Goed

Het project Alles Goed is een ontroerende, integere en vreugdevolle zoektocht naar hoe om te gaan met depressie. Zowel voor mensen die zelf met depressie worstelen als voor hun omgeving. De persoonlijke verhalen, ervaringsdeskundigheid, oordeelloos naar elkaar luisteren en participatie staan centraal in het project. Op allesgoed.org vind je onder meer portretten met ervaringsverhalen, videogesprekken en de Alles Goed film. Op Alles Goed vind je het kaartspel, de dichtbundel ‘Super spontaan en totaal niet ongemakkelijk’ en verhalen boek voor naasten ‘Alles Goed?

 

.

Arm Kind

In Nederland groeit 1 op de 8 kinderen in armoede op. Toch horen we niet vaak hoe het voelt om arm te zijn. In de korte documentaire Arm Kind ontmoeten vier duo’s elkaar voor de eerste keer in een donkere ruimte voor een schoolbord van glas. Samen ontdekken zij al tekenend en schrijvend op het bord wie de ander tegenover hen is. Wat betekent opgroeien in armoede voor de persoon tegenover hen? Hoe voelt opgroeien met geldstress? En wat kunnen leerkrachten en ouders daaraan doen? Bekijk hier de film.

Niets is voor altijd

´Pas toen we laat op de avond de opvang bereikten, besefte ik dat het echt was. Van het ene op het andere moment was ik niet meer in het leven dat ik kende.´

In opdracht van Stichting Kinderpostzegels hebben we het boek ‘Niets is voor altijd’ gemaakt over jongeren in de opvang. Jaarlijks verblijven 7.000 tot 8.000 kinderen en jongeren met één of beide ouders in de vrouwen- en daklozen opvang. Ze hebben tijdelijk geen eigen huis, vaak huiselijk geweld meegemaakt en veel zorgen. In ‘Niets is voor altijd’ vertellen 7 jongeren hun verhaal over vluchten van thuis en landen in de opvang. ‘Niets is voor altijd’ is een initiatief van Stichting Kinderpostzegels, in samenwerking met Augeo Foundation, Stichting Het Vergeten Kind en Defence for Children. Het boek is hier te downloaden.

Mijn Andere Thuis

Pleegkinderen verdienen een plek waar ze gezien en gewaardeerd worden, waar ze echte aandacht krijgen. En waar ze ook duidelijkheid hebben over hun toekomst. Deze zaken staan centraal in het project Mijn Andere Thuis dat we in opdracht van Stichting Kinderpostzegels Nederland hebben uitgevoerd. Aan de hand van acht thema’s wordt op een site en in een film uiteengezet wat kinderen in pleeggezinnen en gezinshuizen nodig hebben om zich gezond en goed te kunnen ontwikkelen.

Het heeft invloed op alles

Voor het Kinderrechtencollectief hebben we de publicatie Het heeft invloed op alles gemaakt. Kinderen die zijn mishandeld of misbruikt, zijn levenslang getekend. Zeven jongeren delen in dit boek hun jeugdervaringen en de langetermijngevolgen die ze hiervan ondervinden. Burgemeesters, wethouders, maar ook professionals vanuit de politie, de jeugdhulpverlening en de wetenschap reflecteren hierop. Met dit boek wil het Kinderrechtencollectief bestuurders aanzetten om in het jeugdbeleid meer rekening te houden met de schadelijke gevolgen van kindermishandeling.