Het Witte Bos

Het Witte Bos initieert transmediale projecten op het snijvlak van journalistiek, kunst en maatschappij. Een project bestaat altijd uit verschillende activiteiten die elkaar aanvullen en versterken. En het persoonlijk perspectief staat bij elk project centraal. Echte verhalen van echte mensen die iets te vertellen hebben. Het Witte Bos werkt bij elk project samen met maatschappelijke organisaties, overheid of instellingen om een onderwerp te laten landen waar het nodig is. Zo hebben onze projecten daadwerkelijk impact en effect.

Het FAS-project

Wat in 2009 begon als een zuiver journalistiek initiatief groeide in de loop van de jaren uit tot een transmediaal project dat nog steeds voortduurt. Belangrijk onderdeel vormt het uitgebreide foto- en verhalenboek FAS-kinderen. De website is de plek waar alle onderdelen samenkomen. Op de site staan filmpjes van kinderen met FAS en hun ouders die tevens zijn verwerkt in een gridfilm die veelvuldig wordt gebruikt tijdens lezingen op congressen en bij instellingen. Tijdens het dagboekproject werkten dertig kinderen samen met een maatje aan een fotodagboek over hun leven. Er zijn grote exposities georganiseerd, onder andere in Melkweg Galerie in Amsterdam en kleine exposities bij kinderen op school. Lees meer.

Next

Mijn Andere Thuis

Pleegkinderen verdienen een plek waar ze gezien en gewaardeerd worden, waar ze echte aandacht krijgen. En waar ze ook duidelijkheid hebben over hun toekomst. Deze zaken staan centraal in het project Mijn Andere Thuis dat we in opdracht van Stichting Kinderpostzegels Nederland hebben uitgevoerd. Aan de hand van acht thema's wordt op een site en in een film uiteengezet wat kinderen in pleeggezinnen en gezinshuizen nodig hebben om zich gezond en goed te kunnen ontwikkelen. Lees hier meer.

Next

Waanzinnige Verhalen

Het project Waanzinnige Verhalen is een maatjesproject. Het biedt volwassenen met FAS de mogelijkheid om hun verhaal te vertellen. De levensverhalen van deze mensen zijn zonder uitzondering een opeenstapeling van gekke en bijzondere gebeurtenissen. Alle deelnemers zijn gekoppeld aan een professionele schrijver, journalist, dichter, cartoonist, rapper of muzikant. Samen met hun schrijfmaatje zetten de FAS’ers hun verhaal op papier. Alle verhalen zullen uiteindelijk worden gebundeld in een boek. Lees hier meer.

Next

Beroepsgroepencampagnes

Het Witte Bos heeft als doel om alle beroepsgroepen die direct of indirect te maken hebben met de alcoholpreventie tijdens de zwangerschap en met de signalering en begeleiding van FAS-kinderen te informeren. Zo ontvingen alle verloskundigen van Nederland het informatiepakket ‘Eén glaasje mag toch wel’, het boek FAS-kinderen, een E-learning en een magazine. Aangezien FAS binnen pleegzorg tien keer zoveel voorkomt als daarbuiten, hebben we een project opgezet waarbij alle pleegouders ansichtkaarten met informatie ontvingen en alle pleegzorginstellingen boeken en een informatiepakket. Bij twaalf pleegzorgorganisaties zijn exposities en kennisbijeenkomsten georganiseerd. In 2016 ontvangen alle kinderartsen, jeugdartsen, gynaecologen, huisartsen en kinderpsychiaters van Nederland een nieuwe uitgebreidere versie van het boek FAS-kinderen. Via een impactcampagne worden de verschillende beroepsgroepen uitgedaagd de 0%-norm uit te dragen en effectief te maken. Lees hier meer.

Next

Kindermishandeling, het heeft invloed op alles

Voor het Kinderrechtencollectief hebben we de publicatie Het heeft invloed op alles gemaakt. Kinderen die zijn mishandeld of misbruikt, zijn levenslang getekend. Zeven jongeren delen in dit boek hun jeugdervaringen en de langetermijngevolgen die ze hiervan ondervinden. Burgemeesters, wethouders, maar ook professionals vanuit de politie, de jeugdhulpverlening en de wetenschap reflecteren hierop. Met dit boek wil het Kinderrechtencollectief bestuurders aanzetten om in het jeugdbeleid meer rekening te houden met de schadelijke gevolgen van kindermishandeling.

Next

Alles Goed

Het project Alles Goed wordt een ontroerende, integere en vreugdevolle zoektocht naar hoe om te gaan met depressie. Zowel voor mensen die zelf met depressie worstelen als voor hun omgeving. Ervaringsdeskundigen zijn de spil van dit project: we vragen ze actief deel te nemen en hun kwetsbaarheid in te zetten als kracht. De persoonlijke verhalen, ervaringsdeskundigheid, oordeelloos naar elkaar luisteren en participatie staan centraal in het project. Alles Goed bevat een maatjesproject, boek, website, VR en een kunstproject. Participatieve impact storytelling maakt op deze manier depressie zichtbaar en invoelbaar.

Next

FAS 2025

Mila (9), Isiah (14), Lorenzo (10), Marcella (13) en Jasmijn (7) zijn vijf kinderen die deel uitmaakten van het FAS-project. Om hun ontwikkeling te laten zien en het verhaal over FAS nog verder uit te diepen, zullen we hen in het project FAS 2025 nog tien jaar volgen. Dit project bestaat onder andere uit veel nieuwe filmpjes, maatjes voor de deelnemende kinderen, een Fastival, een participatieproject voor dertig kinderen, kleine exposities, crowdfunding en uiteindelijk een nieuw boek in 2025. Lees hier meer.

Next

Organisatie

Stichting Het Witte Bos is in 2013 opgericht door Allard de Witte en Joost Bos en heeft als missie om onderbelichte maatschappelijke kwesties onder de aandacht te brengen. We initiëren zelf projecten gefinancierd door fondsen of werken in opdracht als de thematiek aansluit. Het bestuur wordt gevormd door voorzitter Jacobine Geel (theologe, presentatrice en bestuursvoorzitter van GGZ Nederland), penningmeester Vincent de Schepper (huisarts en zorgondernemer) en secretaris Bas van Beek (Directeur Hollandse Hoogte). Allard de Witte houdt zich bezig met de algemene coördinatie, productie en conceptontwikkeling. Joost Bos is verantwoordelijk voor de coördinatie van de impactcampagnes, fondsenwerving en marketing. Rianne Spit coördineert Waanzinnige Verhalen en het project over Depressie. Guusje Sesink is de projectleider voor kindermishandeling, FAS&Pleegzorg en FAS2025. Lynnemore van Ommen is verantwoordelijk voor de crowdfundingacties, social media en FAS internationaal. Liza Neto Gomes de Almeida coördineert het maatjesproject 2025, de effectmeting van 2025 en coördineert samen met Jochem Smit een nieuw project over Mantelzorg: Moeder aan de Lijn. Giselle Micolo coördineert de site Alles Goed en is de regisseur van De film je leven.

Next
Contact

Het Witte Bos
Schippersgracht 1-3
1011TR Amsterdam
+31(0)20-2212960
info@wittebos.nl